Máy Chủ Vô Danh Kiếm Khai Mở Giới Thiệu Máy Chủ Vô Danh Kiếm

Thông tin server:

Trang chủ: http://kiemtherong.com/

Home: http://home.kiemtherong.com/
Gifcode: http://gifcode.kiemtherong.com/
Tải game:http://taigame.kiemtherong.com 

EXP: 30.000

Tinh Lực/Hoạt Lực: 30 Bình/Ngày (Trung và Tiểu) - Đại KHÔNG GIỚI HẠN

Tu Luyện Đơn: 50 Bình/Ngày

Trứng Du Long: 2 Trứng/Ngày (Sử dụng nhận 500.000.000 , 1.000.000.000 hoặc 1.500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm)

Bạch Hổ Đường: 2 lần/Ngày (Lệnh Bài Bạch Hổ Đường đổi Đồng Thường)

Tiêu Dao Cốc: 4 lần/Ngày (Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc đổi Đồng Thường)

Tần Lăng: 2 giờ/Ngày (Nguyên liệu Tần Lăng đổi Đồng Thường) 

Hỗ trợ tân thủ:

 

Thăng Cấp 120

3000 Vạn Đồng Khóa

2 Ức Bạc Khóa

1 Rương Mật Tịch (Cao)

1 Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) (Tùy chọn 1 loại Chiến Mã)

200 Đá Thăng Cấp

1000 Tiền Du Long

100 Hoà Thị Bích (Khoá)

3 Túi 20 ô (Khoá)

1 Bộ Trang Bị Bạch Ngân +12 (Tự Chọn - Khoá - Vĩnh Viễn)

1 Bộ Vật Phẩm Tiêu Dao Cốc , Tranh Đoạt Lãnh Thổ và 800 NHHT (để làm Nhiệm Vụ Kỹ Năng 110)

15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

5 Tiên Thảo Lộ

1 Bộ Ngoại Trang (Cấp 2) 

Phần thưởng thăng cấp:
NPC Liên Quan: Bạch Di - Hỗ Trợ Tân Thủ 
Vị Trí: xxx/xxx Phượng Tường Phủ
Phần Thưởng Thăng Cấp bao gồm:

 

Đạt Cấp Độ 130: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

Đạt Cấp Độ 140: Nhận 50 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

Đạt Cấp Độ 150: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

Đạt Cấp Độ 160: Nhận 70 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

Đạt Cấp Độ 170: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 15 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

Đạt Cấp Độ 180: Nhận 100 Hoà Thị Bích (Khoá) + 20 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

Đạt Cấp Độ 190: Nhận 150 Hoà Thị Bích (Khoá) + 30 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm

Đạt Cấp Độ 200: Nhận 170 Hoà Thị Bích (Khoá) + 35 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm


 

Phần thưởng hàng ngày:
Giãn cách 15 phút nhận 1 lần
Tối đa nhận 5 lần/1 ngày
Phần Thưởng bao gồm:
Lần 1: 15 Đá Thăng Cấp
Lần 2: 500 vạn Bạc Khoá
Lần 3: 1 Tiên Thảo Lộ
Lần 4: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Lần 5: 1 Tần Lăng - Hoà Thị Bích

Bạch Hổ Đường:
2 Lần/1 ngày
Hoàn Thành Mỗi Ải nhận : 

+ 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ 5000 Đồng Thường
+ 2 Đá Thăng Cấp
Boss Tầng 1 - Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc:
- Túi Đồng Thường (Vừa)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Boss Tầng 2 - Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc:
- Túi Đồng Thường (Lớn)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm
Boss Tầng 3 - Hộ Đồ Sứ:
- Túi Đồng Thường (Lớn)
- [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh

Bao Vạn Đồng:
Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 20 Đá Thăng Cấp
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 3 [Mảnh Ghép Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm
Hoàn thành 50 Nhiệm Vụ: 5 [Mảnh Ghép] Phi Phong Huyền Tinh + 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm

Vạn Hoa Cốc và Thiên Quỳnh Cung:
+ [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
+ Túi Đồng Thường (Vừa)
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn

Tiêu Dao Cốc:
2 Lần/1 ngày
Hoàn Thành Mỗi Ải nhận : 
+ 2000 Đồng Thường
+ 300.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
+ 2 Huyểt Ảnh Thương (Tương ứng với 20 Điểm TDC)
- 1 Nguyên Liệu Tiêu Dao Cốc = 1000 Đồng Thường bao gồm :
+ Tiên Linh Nguyên Mộc
+ Da Lông Linh Thú
+ Linh Thú Huyết
+ Tử Tinh Nguyên Thạch
+ Tiên Linh Quả

Tống Kim:
Hạng 1:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 10 vạn Đồng Thường
- 10 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 10 Đá Thăng Cấp
- 10 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 2:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 7 vạn Đồng Thường
- 7 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 7 Đá Thăng Cấp
- 7 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 3:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 5 vạn Đồng Thường
- 5 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 5 Đá Thăng Cấp
- 5 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 4-10:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 3 vạn Đồng Thường
- 3 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 3 Đá Thăng Cấp
- 3 Tần lăng - Hòa Thị Bích
Hạng 11 trở lên:
- 500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
- 1 vạn Đồng Thường
- 1 [Rương] Mảnh Ghép Cực Phẩm
- 1 Đá Thăng Cấp
- 1 Tần lăng - Hòa Thị Bích

Săn Boss Hoàng Kim:
Boss Hoàng Kim 55/75/95 rớt 
+ Tần Lăng - Hòa Thị Bích
+ Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
+ Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
+ Đá Thăng Cấp
Hỏa Kỳ Lân 
Thời Gian: 20h00 Thứ 2 và Thứ 5
Người Hạ Gục: 1 [Chiến Trường] Ngũ Trường Ấn (Khóa, Vĩnh Viễn)
Ngẫu Nhiên: Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, Phi Phong Huyền Tinh (Cấp 1), [Mặt Nạ] Hàng Long Thập Nhị Kiếm +1...
Tần Thuỷ Hoàng 
Thời Gian: 15h30 và 22h30 Hàng Ngày
Người Hạ Gục: 50v Đồng Thường
Cố Định: 150 Túi Đồng Thường (Lớn) (1 Túi (Lớn) = 1 vạn Đồng)
Ngẫu Nhiên: Tinh Thạch Thánh Hỏa, Tần Lăng - Hòa Thị Bích, Đá Thăng Cấp, ...

Shop Danh Bổ Lệnh:
Trang Bị Đồng Hành Cấp 4: 25.000 Danh Bổ Lệnh/1

Thú cưỡi cực kỳ đa dạng:
Sử dụng Bảo Rương Chiến Mã (Tân Thủ) sẽ được nhận Tùy chọn 1 loại Chiến Mã
Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!